Co se děje s odpadem

Dotřídění

Odpady vytříděné do barevných nádob je nutné ještě upravit na druhotnou surovinu. To se děje na dotřiďovacích linkách, kde jsou odpady dále dotříděny podle jednotlivých druhů materiálů a požadavků zpracovatelů. Zároveň jsou odstraněny případné nečistoty. Teprve takto dotříděné materiály mohou být recyklovány na nové výrobky.

Další info: Dotřiďování – Jak třídit (jaktridit.cz)

Recyklace a zpracování odpadu

Druhotné suroviny se zpracovávají v továrnách, kde z nich vznikají nové finální výrobky, nebo suroviny pro další výrobu. Tím je dokončen koloběh recyklace a odpad, který jste vytřídili, se vrací zpět jako něco užitečného.

Koloběhy jednotlivých materiálů (od vyhození do kontejneru až po recyklaci) můžete zhlédnout v krátkých filmech zde.

Nejčastěji se papír recykluje přímo v papírnách jako součást výroby nového papíru. Papír lze recyklovat 5-7krát. Další možností recyklace papírových odpadů je výroba tepelných izolací, nasávané kartonáže, příměsí do stavebních hmot, energetické využití, nebo i výroba kompostu a bioplynu.

Podrobné informace naleznete zde: Recyklace a využití papíru – Jak třídit (jaktridit.cz)

Nejčastěji se plasty regranulují. Regranulované odpadní plasty najdete v řadě nových plastových výrobků: PET láhve, odpadkové koše, pytle, květináče, kancelářské pomůcky a díly pro automobilový průmysl.

Z některých vytříděných plastů se také mohou vyrábět textilní či technická vlákna, a z nich poté např. koberce, výplně do zimních bund, dek a spacáků, autočalounění, mikiny, trika a dresy. Nejširší využití v tomto ohledu má PET.

Jiným druhem zpracování plastů je tavení a intruze do forem. Tímto způsobem vznikají transportní palety, kanálové vpusti, plotové laťky, protihlukové zábrany a další povětrnostním vlivům velmi odolné výrobky z „umělého dřeva“.

Podrobné informace naleznete zde: Recyklace a využití plastů – Jak třídit (jaktridit.cz)

Většinou se sklo recykluje přímo ve sklárnách, kde je možné při výrobě nového skla použít 30–85 % tříděného skla. Velkou výhodou recyklace skla je fakt, že ho lze recyklovat stále dokola. Vznikají tak nejčastěji nové láhve a sklenice.

Dále lze sklo použít na výrobu tepelných izolací v podobě skelné vaty nebo pěnového skla.

Podrobné informace naleznete zde: Recyklace a využití skla – Jak třídit (jaktridit.cz)

Kovové odpady se zpracovávají v hutích a slévárnách. Drobnější kovový odpad (plechovky, víčka a další obaly) se mohou zpracovávat na drtě, granálie a prášky, které se dále využívají v metalurgii.

Existují technologie, kde se tenkostěnný hliník dál zpracovává i k výrobě plechu pro další plechovky.

Podrobné informace naleznete zde: Recyklace a využití kovů – Jak třídit (jaktridit.cz)

Nápojové kartony se nejčastěji zpracovávají dvěma způsoby: v papírnách (nápojové kartony obsahují vysoce kvalitní papírová vlákna) a na výrobu stavebních a izolačních desek.

Papírny zpracovávají nápojové kartony stejně jako sběrový papír na výrobu nových papírových výrobků. Zbylý polyetylén a hliník se použije například jako palivo do cementáren nebo se zpracovává na další výrobky.

Při výrobě desek se nápojové kartony rozemelou a pak se při teplotách okolo 170 °C lisují do desek. Tyto desky mají mnoho vlastností podobných sádrokartonu a mají i podobné využití.

Podrobné informace naleznete zde: Recyklace a využití nápojových kartonů – Jak třídit (jaktridit.cz)

Zpracovatelé a dotřiďovací linky v ČR

Přehled zpracovatelů a úpravců odpadů, kteří odpady dotřiďují nebo recyklují, naleznete zde: Zpracovatelé a dotřiďovací linky – EKO-KOM (ekokom.cz)