Jak správně třídit

Správné třídění odpadů vlastně rozhoduje o tom, zda bude možné odpady dále využít a recyklovat. Na této stránce naleznete obecné zásady správného třídění. Konkrétní informace ohledně třídění odpadů ve Vaší společnosti i ve Vaší obci se mohou mírně lišit – doporučujeme, abyste se řídili informacemi přímo na barevných nádobách.
 
Podrobnější informace o třídění odpadů získáte zde: Tříděné odpady – Jak třídit (jaktridit.cz)
Také můžete využít našeho „Rádce, kam vyhodit“: Rádce, kam vyhodit – Jak třídit (jaktridit.cz)

Třídění papíru

Papírový odpad patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.

 

MŮŽETE VHAZOVAT:

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky a papír s kancelářskými sponkami, obaly od vajec a ruličky od toaletního papíru sem můžete také vhazovat – zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky pouze papírovou část bez plastového vnitřku!

NEVHAZUJTE:

celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), mokré papírové utěrky a ručníky, uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (některých účtenkách).

Další info: Papír – Jak třídit (jaktridit.cz)

Třídění plastu

Patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů. Důležité je proto nejenom jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s plastovým odpadem třídí i nápojové kartony nebo kovy. Záleží na místních podmínkách a technickém vybavení dotřiďovacích linek, kam se odpad sváží. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech.

 

MŮŽETE VHAZOVAT:

fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, plastové obaly od potravin, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren v menších kusech.

NEVHAZUJTE:

mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Další info: Plasty – Jak třídit (jaktridit.cz)

Třídění skla

Sklo vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

 

MŮŽETE VHAZOVAT:

láhve od nápojů, sklenice (např. od kečupů, marmelád apod.), skleničky, tabulové sklo.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NEVHAZUJTE:

keramiku, sklokeramiku a porcelán. Varné a laboratorní sklo, autosklo, zrcadla nebo drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Další info: Sklo – Jak třídit (jaktridit.cz)

Třídění kovů

V posledních letech se na ulicích objevují stále častěji i šedé nádoby na třídění kovových obalů. Jsou určeny především na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu. Aktuálně je v ČR bezmála 14 tisíc nádob určených pro samostatný sběr kovů, častější jsou ale tzv. vícekomoditní nádoby, což znamená, že se kovy sbírají dohromady s jinou komoditou (plastem, plastem + nápojovými kartony).

 

MŮŽETE VHAZOVAT:

plechovky od nápojů, konzervy od potravin, kovové nádobky a tuby od kosmetiky, ostatní kovové obaly a ostatní drobné kovové předměty.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NEVHAZUJTE:

znečištěné kovové obaly a obaly od nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů.

Další info: Kovy – Jak třídit (jaktridit.cz)

Třídění nápojového kartonu

Nápojový kartón známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou – případně do oranžových pytlů. Záleží na tom, jak má obec systém sběru nápojových kartonů nastavený.

 

MŮŽETE VHAZOVAT:

krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NEVHAZUJTE:

sáčky (například od kávy a různých potravin v prášku), ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Další info: Nápojové kartony – Jak třídit (jaktridit.cz)