Fotogalerie

Akce pro zaměstnance

Třídění ve firmách

Je zapojení do projektu Zodpovědná firma nějak zpoplatněno?

Ne, vše související se vzdělávacím projektem Zodpovědná firma je zdarma.

Jako firma máme povinnost třídit odpad. Podle jakého zákona vzniká tato povinnost a jak důkladně to musíme dělat?

Tuto povinnost ukládá zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, mimo jiné v § 15, odst. 2, i když se jí neříká přímo třídění, ale shromažďování odpadů podle druhů a kategorií. Tento zákon a jeho prováděcí předpisy přesně popisují pravidla pro správné nakládání s odpady včetně sankcí za jeho nedodržování.

Je možné získat na základě zapojení do projektu Zodpovědná firma nějaký certifikát ISO?

Zapojení do námi organizovaného vzdělávacího projektu nesouvisí se získáváním certifikátů ISO. Pro tyto certifikáty je potřeba dodržování určitých postupů a standardů. Pokud máte zájem o certifikáty ISO, doporučujeme Vám kontaktovat speciální poradenské a konzultační firmy, které Vás na získání certifikátu připraví.

Doporučené odkazy

www.jaktridit.cz – vše o třídění a recyklaci odpadů
www.trideni.cz – lokální informace z jednotlivých krajů
www.kamtridit.cz – interaktivní mapa barevných kontejnerů na tříděný odpad a sběrných dvorů na území ČR
www.samosebou.cz – lifestylový magazín o třídění a recyklaci odpadů
www.tonda-obal.cz – vzdělávání pro děti školního věku i jejich rodiče a učitele

Má to smysl, třídím odpad!
Samosebou.cz
@samosebou_tridim