Elektronická registrace

Adresa pro zaslání startovacího balíčku

Kontaktní osoba projektu

Heslo

Další informace naleznete zde

Podmínky registrace:

Vyplněním povinných polí (označena hvězdičkou) tohoto formuláře a jeho následným odesláním pomocí níže uvedeného tlačítka projevujete zájem o účast v projektu Zodpovědná firma a souhlasíte s pravidly projektu.

Pravidla projektu ve zkratce:

  • Účastnit se mohou právnické osoby se sídlem na území ČR.
  • Do jednoho měsíce od doručení informačního balíčku se zavazujete zahájit vzdělávací kampaň pro zaměstnance v oblasti třídění odpadu.
  • Zavazujete se určit ve firmě osobu zodpovědnou za projekt – tato osoba musí být schopna zaměstnancům zodpovědět dotazy týkající se třídění odpadu ve vaší firmě i základní obecné dotazy z oblasti třídění odpadu.
  • Po splnění minimálně třech podmínek ze žádosti o certifikát můžete tuto žádost vyplnit a stát se členy projektu.
  • Do týdne budete vyrozuměni o zapojení do projektu a uvedeni v katalogu členů projektu. Do měsíce obdržíte vytištěný certifikát.
  • Veškeré materiály je možné doobjednat.
  • Projevením zájmu o účast v projektu souhlasíte také se zpracováním Vašich osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, pro marketingové účely a pro účely zasílání obchodních sdělení. Účast v projektu můžete zrušit zasláním e-mailu se žádostí na zodpovednafirma[zavinac]ekokom.cz

Toto je pouze zkrácený volný přepis pravidel projektu, která jsou rozhodující v plném znění.